Pedagogia musical i Rítmica Jaques-Dalcroze

Formació Professional

Curs 2017-2018

FORMACIÓ MUSICAL WILLEMS

untitled

Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems

De setembre de 2017 a juliol de 2018

 

Adreçat a: Professors de música, estudiants de música i de pedagogia instrumental, professors d’Educació Infantil i Primària.

Professorat:

Béatrice Chapuis (Lió), Eulàlia Casso i Samsó (Barcelona) i Javier Fernández Ortiz (Madrid)

Objectius:

Descoberta de la progressió willemsciana des de la Iniciació fins al llenguatge musical.

Formació pràctica musical i pedagògica.

Adquisició de competències musicals en relació a la matèria.

Hores de formació:

Nivell I: 107 hores
Nivell II: 115 hores
Nivell III: 136 hores

Dates:

1. 7 i 8 d’octubre 2017
2. 4 i 5 de novembre 2017
3. 1 i 2 de desembre 2017
4. 13 i 14  de gener 2018
5. 10 i 11 de febrer 2018
6. 10 i 11 de març 2018
7. 5 i 6 de maig 2018
8. 26 i 27 de maig 2018

 

– Preparació per als controls: juliol 2018 (dates i lloc pendent de concretar)

– Controls de musicalitat: juliol 2018(dates i lloc pendent de concretar)

– Curs d’estiu o Congrés: juliol 2018 (dates i lloc pendent de concretar)

Les dates dels controls i curs d’estiu dels nivell I i II així com el Seminari de preparació dels exàmens orals, els exàmens pròpiament i el Curs Internacional d’estiu, estan pendents de concretar.

 

LLOC DE LA FORMACIÓ

 – Institut Joan Llongueres – c/ Sèneca 22. 08006 Barcelona

 ** Totes les hores realitzades a l’Institut Joan Llongueres estan reconegudes dins el “Pla de Formació Permanent dels Professors” del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

HORARIS DELS CAPS DE SETMANA DE FORMACIÓ (11h/cap de setmana) 

  • Dissabte: 10 a 13:30h i de 15h a 19h
  • Diumenge: de 9h a 12:30h.

 

Preu del curs:

Nivell 1:   1265€

Nivell II: 1.515€

Nivell III: 1.545€ 

 

El pagament es pot realitzar de forma fraccionada, (9 terminis màxim, d’octubre a juny).

 

  DESPESES DE GESTIÓ I COTITZACIÓ

 

Al total de la inscripció s’hi afegiran 50€ de despeses de gestió i 20€ de la cotització anual a la Federació Internacional Willems (FIW).

 

Els inscrits a la Formació són membres de ple dret de la FIW. La cotització anual per l’any 2017 és de 20€ anuals o de 15€ pels estudiants (amb justificant que ho acrediti).

 

La cotització i les despeses d’inscripció, s’abonaran amb la inscripció.

 

Finalitzada la Formació, l’adhesió a la FIW es podrà renovar cada any abonant la corresponent cotització de membre actiu. Contacteu amb la secretaria a través de l’a/e: formacion-bcn-madrid@fi-willems.org (vegeu els estatuts de la FIW)

 

  PROCÉS D’INSCRIPCIÓ i PAGAMENT

 

– Per a realitzar la inscripció, entreu a aquest enllaç. www.fi-willems.org >>> INSCRIPCIÓ 2016-2017 BARCELONA

– Es podrà realitzar el pagament del curs a través del següent l’enllaç de Pay-Pal: Pagament per internet amb seguretat

– Data límit d’inscripció: DILLUNS 26 DE SETEMBRE.

 

  CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ

 

En cas de força major, es reemborsarà la totalitat de l’import de les despeses pedagògiques, descomptant la quantitat corresponent als caps de setmana en els que s’hagi assistit abans de l’incident (prèvia presentació de justificant).

 

En cas contrari, s’aplicarà una retenció d’1/3 del total de les despeses pedagògiques, així com les despeses de gestió i la cotització anual. La quantitat restant no es podrà reemborsar però podrà ser utilitzada en qualsevol de les activitats pedagògiques de la FIW (formació, cursets, congrés…).

 

 

El text que trobareu a continuació defineix el marc administratiu i institucional de la Formació Willems®, adoptat pel Conseil d’Administration de la Federació Internacional Willems® el 21 de juliol del 2015 a Ljubljana.

La formació Willems® es desenvolupa en 3 anys amb un total de 320 hores de formació, a més de les avaluacions.

Validacions

El Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems® es lliura als participants que hagin satisfet les etapes següents:

* 3 anys de formació. Cada nivell serà validat mitjançant un control i en el cas del 3r nivell, amb un examen final. Els controls del D1 i el D2, obligatoris, es consideren com un control continu sobretot pel que fa a les dissertacions, els temes del les quals ja no es tornaran a tractar més endavant. Els resultats són indicadors que permeten adaptar els itineraris individuals sobre el programa del curs següent.

* Les proves d’examen final. Aquestes proves tenen 4 parts: una escrita, una oral, una classe pràctica donada als propis alumnes (enregistrada en vídeo) i una entrevista amb el jurat. Per superar l’oral cal haver-hi estat admès després de les proves escrites. Només es poden haver tingut 3 insuficiències (una nota ≤11/20) en el conjunt de les proves per poder obtenir el Diploma, sempre que la mitjana general de l’examen sigui superior a 14/20.

* 3 cursos: Congrés Internacional o cursos d’estiu.

* Assistència a un mínim d’un 75% de les hores de formació impartides durant l’any + assistència al Congrés Internacional o al curs d’estiu.

 

Al llarg de tota la formació, els candidats hauran seguit, doncs, o bé un Congrés Internacional + 2 cursos d’estiu, o bé 2 Congressos + 1 curs d’estiu. En cas d’absència a un o altre d’aquests cursos o Congrés Internacional, el participant haurà de fer el següent curs o Congrés, a la fi del qual se li lliurarà el Diploma.

 

Congrés Internacional i curs d’estiu

Els Congressos Internacionals tenen lloc cada tres anys. Els anys en els què no hi hagi Congrés Internacional, s’organitza un curs d’estiu.  Sigui l’un o sigui l’altre, es poden celebrar en un país diferent del país on habitualment s’estigui fent la formació.

Els exàmens orals finals del Diploma es realitzaran abans del curs d’estiu o del Congrés Internacional de l’any en curs, dins el marc del “Seminari internacional de preparació i exàmens finals” de 3 o 4 dies (depenent del nombre de candidats) comú per a tots els centres de formació d’Europa.

Aquest seminari comprèn la revisió i la realització de les proves dels candidats que hagin estat admesos després dels exàmens escrits i, com el Congrés o el curs d’estiu, pot realitzar-se en un país diferent del que s’hagi fet la formació.

Els candidats que no hagin superat els exàmens escrits també hauran d’assistir al curs d’estiu o congrés de l’any en curs.

El Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems® es lliurarà als diplomats en acabar el Congrés Internacional o el Curs d’estiu que es farà després d’aquest “Seminari”. El candidat haurà de fer obligatòriament aquest curs d’estiu o Congrés.

 

 Per a més informació, escriviu-nos a:

E-mail: formaciowillemsbarcelona@gmail.com