Pedagogia musical i Rítmica Jaques-Dalcroze

La Rítmica de Jaques-Dalcroze

Sin-título-2

 

Un mètode d’educació musical i un mètode musical d’educació

La Rítmica, mètode actiu d’educació musical creat l’any 1903, és l’origen de molts altres mètodes actius d’ensenyament. El treball teòric i pràctic del seu creador, el compositor i pedagog suís Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), va influir d’una manera decisiva no solament en la pedagogia musical, sinó també en la renovació de la dansa i del concepte coreogràfic, i va establir les bases per a un ús educatiu i reeducador de la música i del moviment.

El mètode de Ritmica Jaques-Dalcroze es fonamenta sobre tres pilars: la música, el moviment i la coordinació.

El treball desenvolupat amb la rítmica té, d’una banda, continuïtat natural en l’estudi del llenguatge musical, l’estudi d’un instrument i la improvisació musical i, per l’altra, en les tècniques d’expressió corporal, en la dansa i en la coreografia.

Aquest mètode desplega les aptituds auditives i motores, la memòria i la concentració; educa  la sensibilitat, l’espontaneïtat i la capacitat de representació ràpida; estimula la creativitat i afavoreix una integració harmònica de les facultats sensorials, afectives i mentals de l’individu. Es pot definir com una gimnàstica integral dels reflexos i del conscient.

L’educació rítmica és una pedagogia essencialment activa que completa l’educació general. És, ensems, un mètode d’educació musical i un mètode musical d’educació.

RÍTMICA DALCROZE

Relaciona els ritmes de la música amb els moviments naturals del cos i amb les capacitats d’imaginació i de reflexió. S’ocupa de la tècnica musical i de l’expressió corporal. Fonamentalment, aprofundeix en la relació música-individu.

 

 

FORMACIÓ DALCROZE

 

Avalada per l’Institut Jaques-Dalcroze de Ginebra, l’Escola de Música Joan LLongueres és l’únic centre de tot l’Estat espanyol amb capacitat per atorgar el Certificat d’Estudis en Rítmica Jaques-Dalcroze (aquest certificat no habilita per exercir com a formador de formadors de la Rítmica Jaques-Dalcroze).

Per obtenir el Certificat d’Estudis en Rítmica Jaques-Dalcroze cal haver cursat els Nivells I i II i un Curs Intensiu d’Estiu

Els Nivell I i II s’imparteixen en caps de setmana repartits mensualment durant el curs escolar (de setembre a maig).

El Curs Intensiu d’Estiu, d’una setmana de durada, es realitza durant el mes de juliol.